Kommunal beredskap ved akutt forurensning

Miljørisikoanalysen er en risiko- og sårbarhetsanalyse som sier noe om hvordan kommunen skal håndtere akutt forurensning. 

Hva er akutt forurensning?

Akutt forurensning er forurensning av betydning som inntrer plutselig og som ikke er tillatt. 

Krav til kommunal beredskap:

Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning som skal være dimensjonert etter en beredskapsanalyse bygd på en miljørisikoanalyse er hjemlet i forurensningsloven.

Bereskap i Inderøy:

Den norske beredskapen mot akutt forurensning består av en privat beredskap, en kommunal beredskap og en statlig beredskap. I Inderøy kommune består den kommunale beredskapen av en lokal beredskap bestående av kommunen som forurensningsmyndighet og Brannvesenet Midt sammen med den interkommunale beredskapen i Inn-Trøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (Inn-Trøndelag IUA).

Last ned Miljørisikoanalyse for Inderøy Kommune (PDF) (PDF, 777 kB)