Naturmangfold

Hva er Norsk rødliste for arter?

https://artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Rodlistahvahvemhvorfor

Søk i rødlista

https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/

Hva er Norsk rødliste for naturtyper?

https://www.artsdatabanken.no/Pages/258588/Presentasjon_av_Roedlista

Søk i rødliste for naturtyper

https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper

Hva er en fremmed art?

https://www.artsdatabanken.no/Pages/239656/Hva_er_en_fremmed_art_?Key=1435226530

Søk i fremmedartslista

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018?Key=1435226530