Viltpåkjørsel

Ved uhell skal du melde fra til politiet på 02800 som varsler viltnemda og andre aktører. 

Slik unngår du påkjørsel

  • Tilpass farten etter forholdene.
  • Vær ekstra oppmerksom i områder som er skiltet med at det er mye vilt eller husdyr.
  • Sørg for å holde en fart som gjør at du kan stoppe raskt opp.
  • Sveip jevnlig blikket mot sideterrenget på begge sider av veikanten for å få med deg aktivitet.

Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.