Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Du kan søke om:

Tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

  • Redusere forurensing
  • Ivareta natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap
  • Miljøtiltak utover vanlig jordbruksdrift
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

Slik søker du:

Du søker på SMIL-midler gjennom landbruksdirektoratets søknadsportal:

Søk SMIL-midler

Inderøy kommune behandler søknaden.