Etablererprøve

Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven.

Hvor tar du prøven?

Det er kommunens skjenkekontrollselskap som har ansvar for gjennomføring av prøven. For tiden har kommunen avtale med;

Securitas AS

Ta kontakt med Securitas for å avtale tidspunkt for prøven.

Mailadresse: bevilling.trondelag@securitas.no

Trond Myrvang 414 53 783

Thomas Wannebo 975 59 526   

Gjennomføring av prøven

Oppmøte etter avtale med Securitas.

Ta med gyldig legitimasjon (pass, førekort eller bankkort med bilde)

Prøven koster 400 kroner pr. gang. Betaling for prøveavleggelse skjer via faktura når du melder deg opp til prøve. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

  • Prøven er en flervalgprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Tillatte hjelpemidler på prøven er lovsamlinger.
  • Prøven avlegges på norsk.
  • Det er ikke anledning til å ha med tolk eller ordbok.

Hva er pensum

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum. Boken kan kjøpes hos VINN (vinn.no). 

Prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Mister du prøvebeviset, ta kontakt med kommunen der du tok prøven.