Kunnskapsprøve

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på skjenkesteder og en for kontrollører.

Hvem kan ta prøven? 

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøven?

Det er kommunens skjenkekontrollselskap som har ansvar for gjennomføring av prøven. For tiden har kommunen avtale med;

Securitas AS

Ta kontakt med Securitas for å avtale tidspunkt for prøven.

Mailadresse: bevilling.trondelag@securitas.no

Trond Myrvang 414 53 783

Thomas Wannebo 975 59 526   

                                     

Gjennomføring av prøven

Oppmøte etter avtale med Securitas.

Ta med gyldig legitimasjon (pass, førekort eller bankkort med bilde)

Prøven koster 400 kroner pr. gang. Betaling for prøveavleggelse skjer via faktura når du melder deg opp til prøve. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring

Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.

  • Prøven er på norsk.
  • Det er ikke anledning til å ha med seg tolk.
  • Det er tillatt å ha med seg ordbok.

Hva er pensum 

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no.

Prøvebevis 

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Mister du prøvebeviset, ta kontakt med kommunen der du tok prøven.