Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Frist for å levere oppgaven er 15. mars.

Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Send inn omsetningsoppgave 

Du sender inn omsetningsoppgave ved å fylle ut skjemaet under.

Logg inn via Id porten

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Ny virksomhet

Hvis salgs- eller skjenkestedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.

Opphør eller salg av virksomheten

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp.

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

  • manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften
  • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften