Salg- og skjenketider

Salgstider på utsalgssteder 

  • Mandag til fredag og dagen før Kristi Himmelfartsdag klokken 08:00 - 20:00
  • Lørdager klokken 08:00 - 18:00
  • Søndager og helligdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt
  • Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften klokken 08:00 - 16:00
  • På dager før søndager og helligdager klokken 08.00 - 18.00

Skjenketider 

  • Øl/vin (under 22 volumprosent): klokken 08:00 - 02:00 alle hverdager
  • Øl/vin (under 22 volumprosent): klokken 12.00  - 02:00 på søn-/hellig- og høytidsdager
  • Brennevin (over 22 volumprosent): Klokken 13:00 - 01:00 alle dager

Serveringstider

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.

Skjenkesteder skal holdes lukket fra kl. 02.30- kl. 08.00.

Det kan vedtas innskrenket åpningstid for servering- og skjenkesteder i sentrumsområder og i boligområder, dersom særlige grunner tilsier det. Uavhengig av serverings- og skjenkestedets lokalisering, må det holdes lukket mellom kl. 02.30-kl. 08.00

Uteserveringssteder skal holde lukket fra kl. 02.30-kl. 08.00. Uteserveringssteder i boligmiljø skal holdes lukket mellom kl. 23.00-kl. 08.00.

Det kan vedtas innskrenket åpningstid for uteservering dersom særlige grunner tilsier det, uavhengig av uteserveringens lokalisering.

Kommunestyret har vedtatt Alkoholpolitiske retningslinjer for Inderøy kommune 2020 - 2024 (PDF, 1012 kB) den 24.08.20.