Priser og gebyrer for byggesak

Du må betale for å få behandlet byggesøknaden din i kommunen. Prisen dekker kommunens kostnader ved behandling av byggesøknaden, og beregnes ut fra hva du søker om.

Priser for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven finner du i vår oversikt for gebyr- og betalingssatser:

Priser og gebyrer byggesak (framsikt.net)