Fjerne grensemerke

Har du behov for midlertidig fjerning eller fjerning av eksiterende grensemerke må du informere naboene og Inderøy kommune. 

Du må ha avtale med naboene og kommunen for å fjerne grensemerket

Har du ikke avtale med naboene og kommunen regnes det som ulovlig fjerning. 

Ulovlig fjerning, flytting eller ødeleggelse av grensemerker kan straffeforfølges etter straffeloven paragraf 364. Det er ikke lov å fjerne og sette tilbake grensemerker selv da det ikke blir kontrollert at det blir satt ned på riktig sted.

Permanent fjerne grensemerke

Har du behov for å fjerne et eksisterende grensemerke må du:

Er det et eldre grensemerker som kors i fjell og jordfaste stein eller grensesteiner bør ikke fjernes siden de kan ha betydning for gamle rettigheter. Det samme gjelder i stor grad andre eldre merker som f.eks. rør.

Midlertidig fjerning av grensemerke

Har du behov for å midlertidig fjerne et eksisterende grensemerke må du:

Er det et eldre grensemerker som kors i fjell og jordfaste stein eller grensesteiner bør ikke fjernes siden de kan ha betydning for gamle rettigheter. Det samme gjelder i stor grad andre eldre merker som f.eks. rør.

Ulovlig fjerning av grensemerke

Er det et firma som har fjernet grensemerket, typisk ved graving, anbefaler vi å kontakte firma direkte. De fleste ønsker å rydde opp etter seg.

Er det en privatperson som har fjernet grensemerket uten avtale med deg anbefaler vi å prøve å snakke med dem og prøve å komme frem til en avtale. Men husk at avtalen må enten følge regler nevnt under fanen permanent fjerne grensemerke, eller at det bestilles en oppmålingsforretning og setter opp grensemerket igjen.

Har noen fjernet et grensemerket ulovlig og dere ikke kommer frem til en avtale har ikke kommunen myndighet til å sette det opp igjen. Ulovlig fjerning av grensemerke regnes som dokumentforfalskning og politiet bør derfor kontaktes.