Lage privat reguleringsplan - detaljregulering

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endring av eksisterende, reguleringsplaner. Det er fagkyndige, som kjenner kravene i lovverk, forskrifter og veiledninger godt, som må lage reguleringsplanene.

Planprosessen

Det er mange steg i en reguleringsprosess fra du tar den første kontakten med kommunen, til kommunestyret har vedtatt den nye reguleringsplanen.

Privat forslag til detaljregulering - planprosess fra A til Å enkelt forklart

Privat forslag til detaljregulering - for fagkyndig