Søk etter reguleringsplaner

Du kan søke etter reguleringsplaner i vårt kartinnsyn:

 Kommunekart

Brukerveiledning Kommunekart

Med Kommunekart får du enkelt tilgang til kommunens kartdata på PC/Mac eller mobile løsninger. Best brukeropplevelse på PC får du med Firefox, Edge eller Chrome som nettleser. Har du ikke Chrome? Last ned her

Kommunekart gir deg tilgang til daglig oppdatert kart og registre. Noe av det du finner i kartløsningen er:

 • Eiendomsgrenser med matrikkelinformasjon (ikke hjemmelshaver informasjon)
 • Plandata med bestemmelser  
 • Kommuneplan og bestemmelser
 • Markslag (AR5)
 • Godkjente tiltak /bygg
 • Grunnkart
 • Flyfoto
 • Mulighet for å se terrengprofil
 • Mulighet for enkel påtegning
 • Mulighet for å måle avstander og areal
 • Mulighet for å dele kartutsnitt med andre

Finn fram:

 • I Kommunekart velger du din kommune eller starter direkte i kommunekart for Inderøy hvor du kan velge hvilke kartlag du ønsker å se i nedtrekksmeny på “kommunevelger-boksen”.
 • Du kan søke deg fram til ønsket sted ved hjelp av adresse, eiendomsnummer (gnr/bnr), skriv inn f.eks. 4/117, stedsnavn, interessepunkt (skole, idrettsanlegg, campingplass, m.m.) for at ønsket sted vises i kartet.
 • Pek i kartet for å få fram informasjon.

Kartlagsinfo:

Det finnes kartlagsinformasjon som du får fram ved å trykke i kartet. Du kan da få fram informasjon om bl.a.

 • Eiendomskart men ikke hjemmelshaver informasjon
 • Skolekretser / skolebygg
 • Kommuneplan
 • Reguleringsplan

For eksempel kan du finne info om en reguleringsplan ved først klikke på “Kartlag” øverst til venstre, deretter klikke på reguleringsplan i "Kartlagsmenyen som popper opp. Kartlaget for reguleringsplan blir da synlig. Merk at kartlagene kan være målestokkavhengige og dersom de ikke vises, kan du forsøke å zoome inn, enten ved å bruke hjul på musa eller +/- knappene nede i høyre hjørne av kartbildet. Du kan også klikke på aktuelt sted i kartet og velge «Sjekk flere kartlag» i boksen som dukker opp på høyre side. Da vil alle kartlag som dekker punktet komme opp i en liste og du kan velge reguleringsplan der.

Klikker du på nedtrekkshake ved siden av Reguleringsplan i boksen til høyre får du nøkkelinformasjon om arealplanen. Videre også muligheten til å trykke på blå tekst nederst; "Vis planinformasjon". Du får da opp mer info og link til plandokumentene i PDF.

Bruk

Med tilgang til ferske kommunale kartdata på nettbrett og mobil utvides også bruksområdet til kartdataene. Du kan nå stå ute i felt med de mest oppdaterte kartdata som finnes på nettet. Appen viser din posisjon i kartet, noe som gjør sammenligningen mellom kart og terreng mye enklere.
Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere.