error_outline
17. januar kl. 13:56

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Koronavirus

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Koronatest - bestilles digitalt her (klikk på denne teksten). (fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer). Vil du lese mer om koronatest, klikk på denne teksten.
Har du problemer med å bestille digitalt kan legevakt kontaktes på telefon 116117 for å bestille time.

 

Folkehelseinstittutet har en egen informasjonstelefonen som har åpnet hverdager 08-18 og helger 10-16. Ring 815 55 015 om du har spørsmål.
Trenger du noen å snakke med? Barn, ungdommer og foreldre er velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier på tlf. 746 00 846 (dagtid) eller kommunepsykolog for barn og unge på tlf. 906 44 407.

Information from Norwegian Institute of Public HealthEngelsk_flagg.jpg

 

Nasjonale tiltak - klikk her

Lokale tiltak - klikk her

 

Se alle utlagte meldinger om koronaviruset

Se venstremeny for mer informasjon

 

Kartlegging av helseressurser.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med andre oppgaver i dag? Eller har du ledig arbeidskapasitet av andre grunner? Da ønsker vi at du registrerer deg her.

 

Trenger du hjelp? Vil du hjelpe?

Les mer her om hvordan du melder ditt behov eller melder i fra om at du kan hjelpe.

 

Statusoppdatering 17.01.2021

Vi har to nye smittetilfeller i Inderøy. Ett tilfelle ble meldt seint i går kveld, og ett i dag. For begge gjelder at de var i karantene, og at de ikke hadde noen nærkontakter utover egen husstand. 

 

Statusoppdatering 16.01.2021: 

En person har i dag fått påvist koronasmitte i Inderøy. Nærkontakter er kun i egen husstand.

De to som har fått påvist smitte i går og i dag, er begge ansatt ved Næss omsorgsboliger, og har vært i karantene siden mandag.

Til sammen har 9 ansatte og 6 beboere fått påvist covid-19. Alle beboere hurtigtestes hver tredje dag, sist nå på torsdag. Alle har fått negativ test, det er altså ingen ny smitte blant beboerne. 

 

Pressemelding 15.01.2021

Oppdatert smittestatus 15. januar:
Det er i dag en ny koronasmittet i Inderøy. Det er kun medlemmer av egen husstand som er nærkontakter i dette tilfellet. Vi kan nå melde om 40 friskmeldte i kommunen.

I dag ble det fattet følgende vedtak i formannskapet:

Rødt nivå videreføres for alle barneskoler og barnehager i Inderøy kommune.
Uavhengig av en eventuell lemping av statlige restriksjoner, videreføres rødt nivå for både ungdomsskolen og Inderøy videregående skole. Videreføring av rødt nivå gjelder til og med den 22. januar 2021. Ved eventuell stenging av skoler for fysisk undervisning eller stenging av barnehage(r) i ovennevnte perioden, legges det til grunn en forutsetning at det er etablert et tilbud for barn/unge med spesielle behov og/eller barn av foreldre med samfunnskritiske jobber.

Vedtak fattes etter kml. § 11-8 (hasteparagrafen).

Dette vedtaket gjøres på bakgrunn av de siste fjorten dagers smittesituasjon i kommunen, og at smittesituasjonen ennå vurderes som uforutsigbar.

 

Oppdatering 14.01.2021

Vi har i dag ett nytt tilfelle av covid-19. Denne personen er allerede i karantene, og det er ingen nye nærkontakter her. Det er nå 38 som er friskmeldte i kommunen. Omlag 150 mennesker er i karantene i Inderøy pr i dag. 

Oppdatering 13.01. 2021 kl 21.00

Vi har i kveld fått en ny påvist smitte i Inderøy. Også denne personen har vært i karantene, og har ingen nærkontaketer utenom husstanden.
Det er altså to nye tilfeller til sammen i dag, 13. januar.

 

Pressemelding 13.01.2021

Inderøy har ett positivt tilfelle av covid -19 i dag. Dette er forventet da personen allerede var i karantene, som nærkontakt til tidligere smittet. Det er ingen nye nærkontakter knyttet til dette smittetilfellet.

Ved Næss omsorgsboliger, er situasjonen den samme som i går. Nye hurtigtester av beboere og ansatte tas i morgen (dette skjer hver tredje dag).

 

 

Pressemelding 12.01.2021

Vi har så langt ingen nye smittetilfeller i Inderøy. 28 personer er friskmeldte.

Ved Næss omsorgsboliger er nå flere ansatte tilbake i jobb, etter en periode med karantene og isolasjon. Til sammen har 7 ansatte og 6 beboere har koronasmitte ved Næss omsorgsboliger.

Sakshaug skole er godt i gang med hjemmeundervisning denne uka. Skolen har 21 ansatte og 87 elever i karantene i dag tidlig. Så langt er det ingen som har fått påvist covid-19 knyttet til de opprinnelige tilfellene i Sakshaug barnehage eller barneskole.

 

Oppdatering 11.01.2021

Smittestatus:

Vi har i dag ett nytt smittetilfelle i Inderøy, så langt. Den smittede er ansatt ved Næss omsorgsboliger. Det er tilsammen 7 ansatte og 6 beboere som er smittet ved Næss omsorgsboliger. 
Totalt har 72 mennesker fått påvist covid-19 de siste 14 dagene i Inderøy. Av disse er nå 16 friskmeldte.

Det gjennomføres hurtigtester av beboerne ved Næss omsorgsboliger hver tredje dag. Alle tester fra i dag var negative.

Prestlia

Overordnet kriseledelse har i dag bestemt at heisen i Prestlia holdes stengt til og med 18. januar, dette for å forebygge smitte av covid-19.

Når det gjelder utendørsaktivitet, gjelder smittevernregler som før: Hold avstand, vær hjemme om du er syk og husk god håndhygiene. Barn bør være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen og på skolen. Bruk uteområder der det er mulig å holde god avstand.
 

I dag har vi også med en statusoppdatering for Inderøy videregående skole, pr 11.01.21:

Skolen har siden 04.01.21 vært på rødt nivå i tråd med nasjonale føringer for videregående skoler.

I uke 1 fikk 6 elever påvist positiv koronatest. 5 av elevene har ikke møtt på skolen siden 22.desember 2020, og dermed har ikke dette fått konsekvenser for klassene de går i.

Den 6. eleven har vært på skolen en dag i uke 1, hele klassen og noen lærere er satt i karantene tom 14.01.21.

 

 

Pressemelding søndag 10. januar kl. 22.00

Smittestatus søndag 10. januar

Kommuneoverlege Falch opplyser at vi har 2 nye smittetilfeller, og de knyttes til Mosvik. Personene sitter allerede i karantene. Ingen nye nærkontakter trenges å spores.

 

Pandemisituasjonen i Inderøy – her finner du opptak av webinar fra søndag 10. januar - oppdatert kl.14.00. 

Kommuneoverlege Guri Falch og ordfører Ida Staberg informerte i dag om arbeidet rundt koronautbruddet i kommunen med status 10.januar 2021. Det var ca 300 påmeldte til webinaret.

Her kan du se opptak av webinaret 

Opptaket vil være tilgjengelig i noen dager. Endringer i situasjonen gjør at det relativt raskt kan bli utdatert.

Presentasjonen som ble gjennomgått kan du se her. I presentasjonen oppgis 18.januar som åpning av Mosvik barnehage. Det riktige er 12. januar.

Publisert 10.01.21 kl.14.00 Pressemelding søndag 10. januar kl.13.00

Smittestatus søndag 10.01 kl.13.00

Kommuneoverlege Guri Falch har ingen positive svar så langt søndag 10. januar kl.13.00.

Inderøy kommune gjennomførte på formiddagen et webinar om koronapandemien med over 300 påmeldte.

Vi legger snart ut et opptak av webinaret hvor ordfører Ida Stuberg og kommuneoverlege Guri Falch ga informasjon og svarte opp på spørsmål.

 

Pressemelding lørdag 9. januar kl.1530


Smittestatus lørdag 9. januar
Kommunelege Falch opplyser at vi har 1 nytt smittetilfelle og smittekilden er kjent, og personen har vært i karantene.

Mosvik barnehage åpner på tirsdag 12. januar
Det er nå klart at Mosvik barnehage åpner tirsdag 12.januar på rødt nivå og med redusert åpningstid – slik som de andre barnehagene i Inderøy.  Styrer i Mosvik barnehage har sendt ut informasjon til foresatte. Mandag 11. januar holdes stengt på grunn av bemanningssituasjonen og behov for planleggingstid.

Har du spørsmål om pandemisituasjonen i Inderøy? Delta på vårt webinar søndag 10. januar kl.11.00.
Kommuneoverlege Guri Falch og ordførere Ida Staberg gir informasjon i situasjonen og du kan stille spørsmål.

Du melder deg på via følgende link: https://my.demio.com/ref/CFticYb2fqY1In6RNy pressemelding 08.01. kl 18.30

Mosvik skole

- åpner for fysisk undervisning på rødt nivå fra og med mandag 11. januar. Det er ikke noen ny smitte blant barn eller ansatte i Mosvik, og alle involverte er ute av karantene.  Ansatte og foresatte får informasjon fra rektor vedrørende smittevernregler og tiltak som gjelder på rødt nivå.

Mosvik barnehage

Når det gjelder Mosvik barnehage vil det komme informasjon om åpning og tiltak i løpet av helgen.

Sakshaug skole

Som en følge av positive testsvar for elever ved Sakshaug skole i dag, ble det gjennomført hurtigtester av en mindre gruppe lærere og elever for å få en indikasjon på omfanget. Disse testene kom ut med negativt resultat, men alle som er satt i karantene som følge av disse 3 kjente smittetilfellene skal uansett i karantene og testes ved Rinnleiret teststasjon.

Sakshaug barnehage

I dag ble det bekreftet at en familie tilhørende Sakshaug barnehage har testet positivt for korona.

Som følge av dette er en avdeling stengt i hele neste uke, t.o.m. fredag 15. januar.

Alle familiene tilknyttet denne avdelingen er satt i karantene og alle familiemedlemmene i husstanden skal teste seg på Rinnleiret teststasjon. Styrer har informert alle de aktuelle familiene.

Barn og foreldre som utvikler symptomer skal umiddelbart isoleres, testes og smitteteamet i kommunen skal da kontaktes for videre smittesporing.

Ved negativ test og symptomfrihet hos barn og resten av husstanden, trenger kun barnet være i karantene videre.

 

 

Pressemelding 08.01.2021

Det er i dag meldt seks nye tilfeller av covid-19 i Inderøy. Alle har kjent smittekilde.

Tre av de smittede er elever ved Sakshaug skole, i 1., 4. og 6. klasse. Som følge av dette er hele trinnene og berørte lærere satt i karantene. Karantenen varer i 10 dager fra siste eksponeringsdag/siste dag du har vært i nærheten av smittet. Dvs. at det kan være ulike dager for karanteneslutt.

Elever og ansatte som utvikler symptomer skal umiddelbart isoleres, testes og smitteteamet i kommunen skal da kontaktes for videre smittesporing i påvente av prøvesvar. Elever og lærere som skal prioriteres for hurtigtesting vil bli kontaktet.

Det anbefales at alle elever og ansatte, på de aktuelle trinnene (1., 4. og 6.) testes på Rinnleiret, uavhengig av om de blir satt opp til hurtigtest.

Resten av husstanden trenger ikke å være i karantene om ikke barna eller de voksne utvikler symptomer. 

Det presiseres at smittetilfellene eller tiltakene ikke kommer pga. brudd på karanteneregler. Elevene og foresatte har fulgt råd og retningslinjer.

Øvrige elever ved skolen er ikke i karantene.

Skolen er stengt i 10 dager, til og med mandag 18 januar.

Det gjennomføres kommende uke hjemmeskole for alle trinn.

Det vil bli mulighet for å hente utstyr. Informasjon om det avtales med kontaktlærerne.

Barn av samfunnskritisk personell og barn med særskilt omsorgsbehov, har rett til et tilbud ut over redusert åpningstid. Foresatte som har behov, må ta direkte kontakt med rektor. I den sammenhengen gjøres det kontinuerlig lokale vurderinger, og vi har god dialog med PPT og helsestasjonen.

 

 

Ny oppdatering av smittesituasjonen torsdag 7. januar kl. 22.30

Vi har i kveld mottatt melding om 3 nye tilfeller hvor alle har kjent smittekilde og alle er i karantene. Det betyr at vi i dag totalt har 17 nye tilfeller. 

Oppdatering av smittesituasjonen torsdag 7. januar kl. 19.00 

Tidligere i dag varslet vi 8 nye tilfeller. Vi har i ettermiddag mottatt nye prøvesvar og vi har nå fått 6 nye tilfeller. Det betyr samlet 14 nye tilfeller torsdag 7.januar. Alle er med kjent smittekilde.

 

Smittesituasjon for Inderøy kommune oppdatert 07.01.21 kl.13.30

Flere prøvesvar fra 4. og 5. januar har nå kommet, og Inderøy kommune har nå mottatt informasjon om 8 nye tilfeller. Alle med kjent smittekilde. De fleste av disse har vært ansett som sannsynlig positive, og mange nærkontakter sitter derfor allerede i karantene. Alle nærkontakter kontaktes likevel på nytt i dag og gis oppdatert informasjon. 


Pressemelding onsdag 6.01.21 kl.18.15.

Status nye tilfeller
Det har i dag blitt meldt 4 nye tilfeller av covid-19, alle med kjent smittekilde. Vi venter fortsatt på mange prøvesvar fra 4. januar. Mange i kommunen er i karantene.

Kommuneoverlegen minner om at personer som er i karantene fordi de har vært i kontakt med smittsom person skal fullføre karantenetiden selv om de får negativt prøvesvar. Karantenetiden er 10 dager fra siste kontakt med den smittsomme. Personer som bor sammen med smittsom person skal ha karantene i 15 dager fra personen ble syk/tok koronatest som var positiv. Får man symptomer mens man er i karantene skal man varsle fra til smitte-teamet, og testes på nytt. Er man testet tidlig i karanteneperioden med negativt svar bør testen gjentas, ca. på dag 7.

Nærmere informasjon om karantene og isolasjon finner du på helsenorge.no

Den første vaksinedosen i Inderøy kommune

Inderøy kommune har i dag startet vaksinasjon av beboere på Betania, og vil fortsette i Mosvik i morgen.
 

Pressemelding fra Inderøy kommune 05.01.21 kl.17.30

Dette er en pressemelding etter møte i overordnet kriseledelse og ekstraordinært Formannskap 05.01.2021.

Utviklingen i smittesituasjon for Inderøy kommune
Vi har i dag 5 nye smittede hvor alle prøver er tatt 2.januar. Alle er fra kjent smittested og er allerede satt i karantene. En er tilknyttet Næss omsorgsbolig. Kommunen forventer flere svar utover ettermiddagen og kvelden, fra prøver som er tatt mandag 04.01.

Skole og oppvekst
Skolene og barnehagene i Inderøy skal fungere på rødt nivå fram til 18. januar. For Mosvik skole gjennomføres hjemmeundervisning ut denne uken. For barn og unge med særskilte behov, og/eller for de som har foreldre i samfunnskritiske jobber, gis det et tilbud på skolen og i barnehagen. Det tas en ny vurdering av tiltak knyttet til Mosvik skole og barnehage i helga. Kommunen samarbeider med Statsforvaltningen om tiltak innen oppvekst.

Alle ansatte med tilknytning til Mosvik skole har tatt en koronatest med negativt resultat.

Næss omsorgsboliger
Til sammen har to ansatte og seks beboere fått påvist smitte ved Næss omsorgsboliger. Kommunen venter på flere prøvesvar i løpet av kvelden og de nærmeste dagene.
Det er jobbet godt med å få på plass forsvarlig bemanning.
 

 

VIKTIG MELDING – HAR DU VÆRT VED NÆSS OMSORGSBOLIGER I PERIODEN 26.12 – 05.01? (publisert 05.01.21, kl. 11.00 og oppdatert kl 15.20)

Alle som har vært ved Næss omsorgsboliger fra 26.12 og fram til i dag, skal i karantene i 10 dager (fra den dagen dere var på Næss sist), og dere skal testes for covid-19. Dette henger sammen med utbrudd av covid-19 blant ansatte og beboere ved Næss omsorgsboliger.

Vi ber deg om å ta kontakt med servicetorget Inderøy kommune 74 12 42 00,  og registrer deg på ei liste, slik at smittesporingsteamet kan ta kontakt med deg for testing. Etter kl 15.30 kan du ta kontakt med sektorleder for Helse og omsorg i Inderøy, Per Arne Olsen på telefonnr 45 51 12 10, for å registrere deg på lista. 

Vi ber besøkende om å teste seg, og gå i karantene, for å være på den sikre siden, og i så stor grad som mulig å forhindre videre smitte i Inderøysamfunnet. Det er svært viktig å få oversikt over smittesituasjonen, og begrense så mye som mulig. Når du blir kontaktet av smittesporingsteamet, får du anledning til å stille spørsmål og få informasjon om hva som gjelder når du er i karantene, og skal testes for covid-19. Det er smittesporingsarbeidet ved Næss omsorgsboliger de siste dagene, som har gitt oss et økt kunnskapsgrunnlag som medfører at vi ber alle besøkende fra 26.12 om å gå i karantene og teste seg for covid-19.

Dette tiltaket kommer i tillegg til besøksforbudet og andre smittebegrensede tiltak som allerede satt i verk.


Utvikling av smittesituasjon for Inderøy kommune - oppdatert 04.01.21 kl.20.00
Vi har nå fått melding om 1 nytt smittetilfelle i tilknytning til Næss omsorgsboliger. Smittetilfellet kommer i tillegg til de 4 vi har fra før knyttet til Næss omsorgsboliger, og gir nå et samlet antall nye smittede på 9 mandag 4.01.21. 

Pressemelding fra Inderøy kommune 04.01.21 kl.13.30

Dette er en pressemelding etter møte i overordnet kriseledelse 04.01.2021.

Utviklingen i smittesituasjon for Inderøy kommune
Så langt har vi 8 nye smittede og disse er koblet til utbrudd i Mosvik og Straumen. 4 av disse har tilknytning til Næss omsorgsboliger. Kommunelegen opplyser at det flere blir testa i dag, og ut fra situasjonen forventes det positive svar de kommende dagene.

Rødt nivå innføres nå på alle barnehager, skoler og kulturskolen
Overordna kriseledelse har ut fra utviklingen av smittesituasjonen besluttet at det innføres «rødt nivå» i alle private og kommunale barnehager og skoler.  Det betyr at tiltakene skjerpes og rødt nivå gjelder fra og med 5. januar og ut uke 2. Det jobbes med å sende ut informasjon til foresatte i barnehage, skole og kulturskolen.

Helse- og omsorg – Næss omsorgsboliger
Det er iverksatt et strengere isolasjonsregime og vi har høyna smitteverntiltakene. Flere ansatte er nå i karantene og ledelsen jobber med å bemanning til tjenesten.

Ny pressemelding
Inderøy kommune vil komme med en ny pressemelding 05.01.21.

Kontaktperson for media
Kontaktperson for media vil fra 04.01.20 være ordfører Ida Stuberg


Ny og oppdatert pressemelding 03.01.2021

Oppdatert pressemelding etter regjeringens pressekonferanse 03.01. En del av de nasjonale tiltakene fra 03.01 griper inn i de tenkte lokale tiltakene, og gjør at vi justerer vår pressemelding fra tidligere i dag. Dette gjelder blant annet Inderøy ungdomsskole, retningslinjer knyttet til besøk, arrangement, fritidsaktiviteter og sosial kontakt, skjenkestopp, hjemmekontor, handlemuligheter m.m.

Negativ utvikling av smittesituasjon Inderøy:
Til sammen har 29 personer fått påvist covid-19 i romjula i Inderøy. Minst 16 av disse knyttes til utbrudd i Mosvik. Det er om lag 190 mennesker i karantene nå. Kommunen fikk en ny påvist smitte i går kveld, 02.01, og ytterligere ti tilfeller i dag, 03.01. Utbruddet i Mosvik er ennå ikke ferdig kartlagt, og man forventer flere prøvesvar de kommende døgnene.

Flere av de 29 har ukjent smittevei.

Les om kommuneoverlege Guri Falchs betraktninger om smitteutbruddet i Inderøyningen. Her forteller kommuneoverlegen blant annet at hun velger å spore nærkontakter lenger tilbake i tid enn anbefalingene fra FHI. Hun forteller også at mange av de som har påvist smitte, ikke viser symptomer på covid-19. Det har vært et svært omfattende arbeid å smittespore så langt. Folk har hatt mange nærkontakter i romjula.

Lokale tiltak i skole og barnehage

Barnehage:

De fleste som har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, er knyttet til et utbrudd i Mosvik barnehage. Barnehagen holder stengt i uke 1, annet enn for barn av foresatte i samfunnskritiske jobber. Foresatte vil få informasjon fra barnehagen.
De andre barnehagene i kommunen, kommunale og private, fortsetter på gult nivå. Smittevernreglene som gjelder blir gjennomgått på nytt, og skjerpes. Barnehagene følger nasjonal veileder om smittevern.

Skole:

Mosvik skole gjennomfører hjemmeundervisning mandag 4.01 og tirsdag 05.01 i påvente av de siste testresultatene. Overordnet kriseledelse tar en ny vurdering om tiltak knyttet til Mosvik skole tirsdag ettermiddag. Foresatte vil få informasjon om hva dette betyr fra skolen sin.

Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

Inderøy ungdomsskole:

 • Heves til rødt nivå – dette på bakgrunn av nye statlige innstramninger av smittevernregler
 • Dette vil si at det blir delvis hjemmeundervisning og delvis klasseundervisning fra tirsdag 5.januar
 • Mandag 4.januar holdes skolen stengt slik at ledelsen og lærerne kan planlegge det videre undervisningsopplegget framover. Denne dagen legges det opp til hjemmeskole.
 • Det er sendt ut et eget informasjonsskriv til foresatte i kveld den 3. januar 2021.

De andre skolene i Inderøy fortsetter å fungere på gult nivå inntil videre. Smittevernreglene som gjelder for gult nivå blir gjennomgått på nytt, og tiltakene på dette nivået skjerpes. Skolene følger .

Foresatte med barn i barnehage og/eller skole i Inderøy vil få en informasjon fra kommunen i løpet av kvelden.

Kulturskolen tilbyr digital undervisning de første to ukene.

Helse- og omsorg:

Restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Påbud av munnbind for all helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.

Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene videreføres ut januar måned.

Næss omsorgsboliger:

 • 2 ansatte har fått påvist smitte, disse er satt i isolasjon
 • 13 ansatte er satt i karantene, og hurtigtestes i løpet av kvelden (3. januar). Det tas en ny test av disse på Rinnleiret teststasjon i morgen.
 • Alle beboere hurtigtestes i løpet av morgendagen (4. januar)
 • Det tas stilling til ytterliggere tiltak etter at det foreligger flere prøvesvar
 • Smitteverntiltakene skjerpes ved Næss omsorgsboliger

Vaksine:

Vaksinasjon mot Covid 19 starter opp i uke 1. Informasjon legges ut fortløpende om prioriterte grupper på kommunens hjemmeside.

Avlys besøk og sosiale treff fram til 18. januar:

 • Det anbefales at vi alle minimerer sosial kontakt de nærmeste to ukene, og utsetter eller avlyser alle samlinger i privat regi.  
 • Alle fritidsaktiviteter, også for barn og unge, innstilles i to uker.
 • Gruppetimer i treningsstudio opphører – individuell trening kan gå som normalt.
 • 1:1-virksomheter bør bruke munnbind, for eksempel frisør, fysioterapeut m.fl.

 

Det er viktig at du til enhver tid holder deg oppdatert på de smittevernreglene som gjelder. Les mer om det på helsenorge.no.

 

 

 

Regjeringen har kommet med nye nasjonale smitteverntiltak

 

 

Ny oppdatering koronasmitte 03.01 kl 15.30:

Det er ytterligere ni personer med påvist covid-19 i Inderøy i dag kl 15.30. Noen av disse har tilknytning til utbruddet i Mosvik, men det er også tilfeller der smittevei er ukjent. Smittesporing pågår.

Pressemelding 03.01.2021

Dette er en pressemelding etter møte i overordnet kriseledelse 03.01.2021. Ekstraordinært Formannskap 03.01, gir sin støtte til tiltakene i pressemeldingen.

Negativ utvikling av smittesituasjon Inderøy:
Til sammen har 20 personer fått påvist covid-19 i romjula i Inderøy. 16 av disse knyttes til utbrudd i Mosvik. Det er om lag 190 mennesker i karantene nå. Kommunen fikk en ny påvist smitte i går kveld, 02.01, og ytterligere ett tilfelle i dag, 03.01. Utbruddet i Mosvik er ennå ikke ferdig kartlagt, og man forventer flere prøvesvar de kommende døgnene.

Fire av de 20 har ukjent smittevei.

Les om kommuneoverlege Guri Falchs betraktninger om smitteutbruddet i Inderøyningen. Her forteller kommuneoverlegen blant annet at hun velger å spore nærkontakter lenger tilbake i tid enn anbefalingene fra FHI. Hun forteller også at mange av de som har påvist smitte, ikke viser symptomer på covid-19. Det har vært et svært omfattende arbeid å smittespore så langt. Folk har hatt mange nærkontakter i romjula.

Lokale tiltak i skole og barnehage
Barnehage:

De fleste som har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, er knyttet til et utbrudd i Mosvik barnehage. Barnehagen holder stengt i uke 1, annet enn for barn av foresatte i samfunnskritiske jobber. Foresatte vil få informasjon fra barnehagen.
De andre barnehagene i kommunen, kommunale og private, fortsetter på gult nivå. Smittevernreglene som gjelder blir gjennomgått på nytt. Barnehagene følger nasjonal veileder om smittevern.

Skole:

Mosvik skole gjennomfører hjemmeundervisning mandag 4.01 og tirsdag 05.01 i påvente av de siste testresultatene. Overordnet kriseledelse tar en ny vurdering om tiltak knyttet til Mosvik skole tirsdag ettermiddag. Foresatte vil få informasjon om hva dette betyr fra skolen sin.

Det anbefales bruk av munnbind for elever på ungdomsskole og videregående, på buss til og fra skole. Bruk av munnbind er ikke anbefalt for elever i 1.-7. klasse.

De andre skolene i Inderøy fortsetter å fungere på gult nivå. Smittevernreglene som gjelder blir gjennomgått på nytt, og tiltakene på dette nivået skjerpes. Skolene følger nasjonal veileder om smittevern. For Inderøy ungdomsskole kan det bli nødvendig med større tilpasninger til smittevern enn det de hadde før jul, for å kunne skjerpe tiltakene på gult nivå.

Foresatte med barn i barnehage og/eller skole i Inderøy vil få en informasjon fra kommunen i løpet av dagen.

Helse- og omsorg:

Restriksjoner fra 31.12.2020 innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:

 • Påbud av munnbind for all helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene videreføres ut januar måned.

Vaksine:

Vaksinasjon mot Covid 19 starter opp i uke 1. Informasjon legges ut fortløpende om prioriterte grupper på kommunens hjemmeside.

Om arrangement, sosial kontakt og treningsstudio og 1:1-tjenester:

 • Det anbefales at vi alle minimerer sosial kontakt de nærmeste to ukene, og utsetter eller avlyser alle samlinger i privat regi.  
 • Tilbud til barn og unge skal gå som normalt (j.fr råd fra nasjonalt hold).
 • Gruppetimer i treningsstudio opphører – individuell trening kan gå som normalt.
 • 1:1-virksomheter bør bruke munnbind, for eksempel frisør, fysioterapeut m.fl.

 

 

Oppdatering koronasmitte 03.01:

Inderøy har to nye tilfeller av covid-19 i dag, 3. januar. En av disse har tilknytning til utbrudd i Mosvik.
Smittesporing pågår.
Det kommer en pressemelding fra kommunen i løpet av dagen. 

 

Oppdatering koronasmitte 02.01: 

Inderøy har i dag fem nye tilfeller av covid-19. Fire av disse har tilknytning til utbruddet rundt Mosvik barnehage. En har en ukjent smittekilde. Smittesporing pågår for fullt. 
Det forventes flere positive testsvar knyttet til utbruddet i Mosvik de nærmeste dagene. 

 

Ny oppdatering koronasmitte 01.01 kl. 19.00:

Det er i dag påvist et fjerde tilfelle av covid-19, knytta til Mosvik. Tilsammen har 12 personer fått påvist smitte i romjula i Inderøy, ti knytta til Mosvik, en med ukjent smittested og en som er smitta utenfor Innherred. 

Oppdatering koronasmitte 01.01.2021, kl 14.00:

Tre personer har i dag testet positivt på covid-19. Alle tre har tilknytning til utbrudd i Mosvik. Disse isoleres i eget hjem, og smitteoppsporing pågår.

Det forventes mange prøvesvar kommende to døgn. For de som er tilknyttet Mosvik barnehage, men ikke er definert som nærkontakt til påvist covid-19-syk, oppheves karantene når negativt prøvesvar foreligger, da det ettermiddagen 1. januar er 10 dager siden siste mulige eksponering i barnehagen.
For de som er definert som nærkontakter til påvist tilfelle, gjelder karantene i 10 dager fra siste kontakt med den syke.

Ved spørsmål om karantene, kan kommuneoverlege Guri Falch kontaktes.

 

Oppdatering koronasmitte 31.12
Det er i dag meldt om ett nytt tilfelle av covid-19. Det er ukjent hvor personen kan ha blitt smittet. Personen er isolert i eget hjem, og smittesporing er iverksatt. Dette smittetilfellet har ikke noen tilknytning til Mosvik barnehage.

 

Pressemelding fra møte i overordna kriseledelse i Inderøy, 31.12.2020

Status smitte per 30.12 - sju smittetilfeller i Inderøy.

Mosvik barnehage:
71 barn og voksne er i karantene grunnet koronasmitte ved Mosvik barnehage. I tillegg er om lag 50 personer i karantene tilknyttet andre smittetilfeller i kommunen. Det gjennomføres en del videre testing i dag, på Rinnleiret teststasjon.

Mosvik barnehage vil ha redusert drift i uke 1, pga koronasmitte. Kommunen har dialog med foresatte om barnehagetilbudet i uke 1.

Kommunedirektør Peter Ardon gjennomfører i dag informasjonsmøte med hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet.

Restriksjoner innen helse- og omsorg, for ansatte og besøkende:
På grunn av økt smitte innføres følgende tiltak innen helse- og omsorg:

 • Påbud av munnbind for all helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter.
 • Ved institusjon og bofellesskap innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud ved Betania (Sparbu). Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk.
 • Ved Mosvik aktivitet- og omsorgssenter, Næss omsorgsboliger og andre boliger med heldøgnsomsorg ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale.

Tiltakene ved Mosvik barnehage, og innen helse- og omsorg, gjelder fra og med 31. desember 2020 til og med 10 januar 2021.

 

 

 

Oppdatert status koronasmitte Inderøy 30.12.2020, kl 22.45: 

Det er i kveld påvist ytterligere tre tilfeller av korona i Inderøy.

Det ene tilfellet dreier seg om en eldre person som allerede var satt i karantene, smittevei er kjent, og er ikke knyttet til Innherred. 

De to siste personene er tilknyttet Mosvik barnehage. Dette betyr at det til sammen er påvist smitte hos fire personer ved Mosvik barnehage. Det kan tyde på at det har vært en felles smittekilde til disse, men denne er ennå ukjent.  

Kommuneoverlegen setter alle ansatte, og barn som går Mosvik barnehage, samt husstandene til disse barna, i karantene. Karantenen varer i 10 dager, fra 22.12, og i tillegg til det er foretatt test med negativt testsvar hos alle i husstanden. Kommunen går ut med informasjon til de det gjelder. Det er viktig at alle svarer på telefonen når det ringes om informasjon og smitteoppsporing.

Den overordnede kriseledelsen har i kveld gjennomført et møte for å gjennomgå situasjonen. Det blir gjennomført et nytt møte i denne gruppa 31.12, der det blant annet blir tatt stilling til eventuelle lokale restriksjoner og tiltak. Vi vil oppdatere hjemmesiden etter dette møtet.

 

Det er konstatert fire nye smittetilfeller i dag, i Inderøy.

De smittede er i to ulike husstander. Smitteoppsporing er i gang, og det er svært viktig at folk tar telefonen ved oppringing. Aktuelle nærkontakter blir satt i karantene.

To av de smittede har tilknytning til Mosvik barnehage. Det er ingen fare for at disse to kan ha smittet noen andre i barnehagen, men de kan ha en felles smittekilde, som ikke er kjent. Vi ber derfor alle med tilknytning til Mosvik barnehage om å være oppmerksom, og teste seg ved symptom. Dette gjelder både barn, familiemedlemmer og andre nærkontakter av barna i barnehagen.

Det er ingen grunn til teste seg dersom en ikke har symptom, så fremt en ikke har fått beskjed om å ta en test fra smitteoppsporingsteamet.

 

Ingen registrerte smittetilfeller i Inderøy kommune i perioden 22.12.20 - 27.12.20. Oppdatert 28.12. kl.06.30

Nytt smittetilfelle i Inderøy kommune - informasjon oppdatert 22.12.20 kl.13.53

En ansatt ved Inderøy legesenter testet tirsdag 22/12 positivt for korona. Den ansatte er ikke bosatt i Inderøy kommune. Tilfellet er knyttet til tidligere påvist tilfelle i nabokommune.

Alle nærkontakter i Inderøy er kontaktet og satt i karantene. Det dreier seg om et mindre antall personer. Grunnet gode smittevernrutiner er ingen av de andre ansatte ved legesenteret satt i karantene. Det påvirker ikke driften ved legesenteret eller andre helsetjenester i kommunen, uttaler kommuneoverlege Guri Falch

Det er en økende smitte i vår region den siste uken og vi ønsker å presisere viktigheten av at de grunnleggende smittevernreglene overholdes. Kommuneoverlege Guri Falch ber alle om å bruke munnbind der det er trengsel i julehandelen, og holde god avstand til hverandre.


Informasjon om tidspunkt for testing i uke 52 og 53 på Rinnleiret
 

Appen Smittestopp

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense. Les mer på FHI sine nettsider ved å følge lenken over.

 

Juleråd - en oversikt

Regjeringen har laget nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. Julerådene gjelder fra og med 23.12.2020 til og med 1.1.2021.

 

Fra og med 14.12 så oppdateres smittestaus i Inderøy kun ved ny smitte.

 

Koronastatus 13.12.

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy


Koronastatus 12.12.

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy
 

Koronastatus 5.12 - 11.12.

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy
 

Koronastatus 04.12

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy

Koronastatus 03.12

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy

Koronastatus 02.12

Ingen ny smitte

Koronastatus 01.12

Ingen nye smittetilfeller i Inderøy

Skjema