Bestillingstransport i Inderøy

Bestillingstransport er en tjeneste som tilbys av AtB.

AtB ønsker å gjøre det enklere for flest mulig å reise kollektivt, også utenfor deres rutenett.

Du kan lese mer om tilbudet og hvordan du kan benytte deg av det på nettsiden til AtB.

Gå til nettsiden til AtB