Ekstra stønad i desember 2022 for mottakere av økonomisk sosialhjelp

Stortinget har vedtatt at mottakere av sosialstønad i desember 2022 skal få en ekstra utbetaling før jul med kr 1000,- pr voksen og kr 1000,- pr barn.

Arbeids- og inkluderingsministeren ber kommunene betale ut pengene så raskt som mulig, og på den måten som den enkelte kommune finner mest hensiktsmessig.

I kommunene Steinkjer, Snåsa og Inderøy vil denne støtten komme automatisk på konto til de som mottar økonomisk sosialhjelp i desember. 

Du trenger ikke å søke særskilt om dette.