Ekstremværet Hans pågår

Det er meldt om store nedbørsmengder mandag 7. august og tirsdag 8. august. For Inderøy er det ikke gitt farevarsel for regn, men gult farevarsel for lyn og torden. Vi følger utviklingen. 

Hva bør du som innbygger gjøre

  • Se varsom.no for farevarsel i kart, siste oppdateringer, prognoser og råd
  • Har du hus bør du ta en sjekk for å unngå eventuelle skader på egen bolig og eiendom. 
  • Sørg for at stikkrenner, avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  • Har du tilbakeslagsventil på avløpet, se til at den virker. 
  • Har du tidligere fått oversvømmelse i kjelleren kan det være lurt å tømme kjelleren for verdifulle gjenstander. Løft opp fra gulvet det du ikke får flyttet. 
  • Følg rådene som gis vedrørende ferdsel og trafikk

Les mer om hvordan du forbereder deg på flom hos sikkerhverdag.no

Inderøy kommune vurderer situasjonen fortløpende

Inderøy kommune har gjennomført inspeksjoner og tatt forhåndsregler. Vi overvåker situasjonen løpende, og følger spesielt med utsatte vassdrag. 

Viktige telefonnumre

  • Hvis det er fare for liv og helse kan polititet kontaktes på telefonnummer 112, helse på 113 og brann på 110.
  • Vakttelefon 97020005 er tilgjengelig 24 timer i døgnet for kommunal veg, kommunalt vann og kommunalt avløp.
  • Renner kjelleren din full av vann, er det forsikringsselskapet ditt du skal kontakte.

Mer informasjon

Les mer om varslingsnivåene her

Les mer om styrtregn her

Les mer om hvordan du forbereder deg på flom hos sikkerhverdag.no