Frigjørings- og veterandagen

Frigjørings- og veterandagen markeres med arrangement ved Salberg kirke onsdag 8. mai kl. 18.00. 
• Musikk ved Røra Hornmusikklag 
• Tale ved veteran Trond Næss
• Kransnedleggelse 
• Kaffeservering