Helsekompetansekurs for yngre personer med demenssykdom og pårørende

Helsekompetansekurset er for deg som har fått en demenssykdom eller symptomer før fylte 65 år. Du kan delta alene eller sammen med en pårørende. Pårørende kan også delta alene. 

Kurset er for dem som ønsker å lære mer om sykdommen, og bli bedre stand til å mestre de utfordringene som sykdommen fører med seg. Kurset skal øke din helsekompetanse.

“Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.” (Helsedirektoratet, Strategi for økt helsekompetanse i befolkningen 2019-2023)

Gjennomføring

  • En kursdag annenhver måned Kursdagen: kl 9-16 inkl. lunsj 
  • Kurset arrangeres på Maurtuva Vekstgård i Inderøy
  • Kurset er et prosjekt som vil gå over 1,5 år 
  • Kursavgift: 100,- per deltaker per kursdag

 

Datoer høst 2024: 

12. Juni 
28. August 
16. Oktober 
11. Desember

Påmelding

Deltakerne kan ta kontakt med kursarrangør (Maurtuva Vekstgård) direkte for å avtale tidspunkt for inntaksmøte. Her er målet at begge parter blir kjent med hverandre. Disse gjennomføres fysisk, pr telefon eller digitalt. I etterkant gir kursarrangør beskjed til deltakerne om de har blitt tildelt plass.

Maurtuva Vekstgård (Trøndelag nord) 

Epost: post@maurtuva.org

 Tlf: 45 45 40 62 eller 90 89 86 96

www.maurtuva.org