Høring av nye forskrifter for renovasjon og slam

Formannskapet vedtok i sak 13/2023 i møte den 17.02.2023 å legge forslag til ny renovasjons- og slamforskrift ut på høring.

Forskriftene beskriver oppdraget Innherred Renovasjon skal utføre for kommunen, og forpliktelsene til både Innherred Renovasjon og innbyggerne innenfor den kommunale renovasjons- og slamordningen.

Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik). Det er eierkommunene gjennom kommunestyrene som til slutt skal vedta de ferdige forskriftene.

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill.

Uttalelser sendes direkte til Innherred Renovasjon IKS på epost: post@ir.nt.no

eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.

Høringsfrist 09.05.2023.

I høringsnotatet ligger en nærmere beskrivelse av arbeidet med revidering av forskriftene, og de største endringene fra dagens gjeldende forskrifter, som trådte i kraft i 2006.

 

Saksframlegg sak 13/23 formannskapet 17.02.23 (PDF, 124 kB)

Forslag til Slamforskrift 2023 (PDF, 384 kB)

Forslag til Renovasjonsforskrift 2023 (PDF, 423 kB)