Høring - oppstart av arbeid med kommunedelplan vann, avløp og vannmiljø 2025-2037

Inderøy kommune skal utarbeide en felles kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø. Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av formannskapet 14.03.24. Som en start på planarbeidet er det utarbeidet et planprogram som beskriver utfordringer, målsettinger og planprosess. 

Les forslaget og send inn høringssvar

Frist

Frist for innspill er 21.05.24