Inderøy Kommune forventer økt overskudd etter uventede ekstrainntekter

Inderøy kommune mottar 16 millioner ekstra inntekter og forventer et overskudd på 19 millioner.

– Dette er gledelige nyheter. Prognosen på inntektene til oss fra KS viste helt frem til oktober at kommunen ville få et resultat i null, og det er i all hovedsak koronakompensasjon, økte skatteinntekter og økt inntektsutjevning som gir oss et så stort overskudd, sier kommunedirektør Stein Erik Breivikås.

Endringer i prognosemodellen hos KS er årsaken til overskuddet

Når Kommunedirektøren utarbeider en årsprognose, så hensyntas sektorenes rapportering og endringer i inntektsbildet. Kommunedirektøren benytter prognosemodellen til KS når vi beregner inntektsprognoser for skatt og rammetilskudd. Det er modellen til KS som nå har endret seg, og gitt de ekstra inntektene.

- Vi bruker de beste tilgjengelige verktøyene for å regne ut prognoser slik at vi kan sette opp et budsjett. Vi har opplevd justeringer på slutten av året tidligere også, men det er ikke noe vi kan forutse når vi setter opp budsjett, sier Breivikås.

Merforbruk i noen sektorer

Uten ekstraordinære inntekter i KS-modellen for desember, fra skatt, korona, utjevning og renter, ville kommunen levert en årsprognose i null.

Den ordinære driften preges av merforbruk i noen sektorer. Sektor for oppvekst og kultur, og sektor helse og omsorg har hatt økte kostnader i forbindelse med pandemien og bosetting av flyktninger fra Ukraina. Bare pandemien alene har gitt sektorene et merforbruk på over 6 millioner.