Inderøy kommune gir støtte til energirådgivning for næringslivet i kommunen

Inderøy kommune har registrert utfordringer som melder seg på kostnadssiden for næringslivet i kommunen når det gjelder utgifter til energi. I følge Statistisk Sentralbyrå har gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri unntatt kraftintensiv industri vært på henholdsvis 152,1 og 143.1 øre/kWh ekskl. avgifter og nettleie i 2022. Dette er den klart høyeste prisen som er registrert i statistikken for disse næringene og over tre ganger høyere pris enn gjennomsnittet for de siste fem årene.

Energi er for de fleste en innsatsfaktor som er vanskelig å klare seg uten og med de prisene som har vært - og kanskje gjentar seg – har kommunen tatt et initiativ med å tilby støtte til energirådgivning.

Formannskapet i Inderøy kommune fattet følgende vedtak den 17. februar 2023:
Inderøy kommune vedtar at foretak i Inderøy kommune kan søke om støtte til energirådgivning med inntil kr. 7 500,- for å skaffe til veie best mulig data om bedriftens energibruk som kan bidra til strømtiltak og endringer som gjør bedriften energieffektiv.

Inderøy kommune har sammen med NTE/Tensio og Sintef Energi tatt et initiativ for å starte prosjektet: Energismart Inderøy. Kort fortalt handler dette om å involvere innbyggere, næringsliv og kommunen selv med det mål om å bruke mindre energi  og lage mer energi selv. 

Inderøy kommune oppfordrer næringsdrivende i kommunen til å fylle ut søknaden om strømstøtte

Søk om støtte til energirådgivning
 


Eventuelle spørsmål kan rettes til Trygve Wannebo, Næringssjef