Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensaviruset har pågått siden begynnelsen av juni og det er påvist hos ville fugler i de fleste fylkene i landet vårt. Det er ikke påvist smitte i Inderøy kommune. Hva bør du gjøre hvis du kommer over syke eller døde fugler?

Har du oppdaget døde eller syke fugler og, mistenker fugleinfluensa?

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte.
  • Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider. Privatpersoner kan kaste fuglen i restavfall. Husk å legge den i dobbel avfallspose.
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

Flere råd for å unngå smitte finner du hos FHI.no

Gi beskjed til mattilsynet ved funn av fugler 

Sende en e-post til Mattilsynet på innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Sett gjerne oss i Inderøy kommune på kopi: postmottak@inderoy.kommune.no

I e-posten skriver du:

  • kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din)
  • hvilken art du har funnet
  • hvor mange fugler du har funnet

Hos Mattilsynet finner du en oversikt over hvilke arter de ønsker melding om.

Hva gjør Inderøy kommune?

Det er pr. 7. august ikke påvist smitte i Inderøy kommune. Vi vurderer fortløpende om vi skal etablere kommunal innsamling av fugler.

Mattilsynet har hovedansvaret 

Det er Mattilsynet som har hovedansvar og skal svare befolkningen på spørsmål knyttet til smitte, dødelighet og håndtering av døde fugler. Detaljert informasjon om utbruddet finner du på Mattilsynets hjemmeside

Har du spørsmål kan du kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00

Les mer

Detaljert informasjon om utbruddet finner du på Mattilsynets hjemmeside

Viktig informasjon fra Mattilsynet til kommersielle fjørfeholdere 

Viktig informasjon fra Mattilsynet til de som driver med hobbyhold av fjørfe og andre fugler 

Veterinærinstituttet har utarbeidet en kartoversikt over påvist smitte

Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte til mennesker som svært lavt, men anbefaler alle å følge noen enkle råd for å forebygge smitte