Innbyggerundersøkelse i alle trønderske kommuner om bærekraftige levevaner i Trøndelag

Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse om bærekraft i september 2023. Vi er opptatt av at innbyggerne i Inderøy får være med å påvirke utviklingen i kommunen og oppfordrer alle som blir spurt om å delta.

Undersøkelsen sendes på SMS

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema.

Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

To vinnere får et gavekort på kr 500,-

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

Respons Analyse vil trekke ut 2 vinner av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i kommunen. 

Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.  

For mer informasjon, se trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider.