Invitasjon til temamøte seksuelle krenkelser og overgrep, og konsekvenser det gir

I samarbeid med Politiet, Kirkene i Inderøy, Inderøy Røde Kors, Norske kvinners sanitetsforening i Inderøy, Inderøy idrettslag, NOK (tidligere SMISO) inviterer Inderøy kommune til temamøte i Kultursalen på AKSET 13.09.2023 kl 18:00. Det er ingen påmelding. 

Vi hører og leser jevnlig statistikk over hvor mange unge jenter, gutter,  ungdommer og voksne i arbeidslivet og flere som har opplevd både seksuelle krenkelser og overgrep. 

Når et seksuelt overgrep har funnet sted, og blitt anmeldt, kan vi lese om overgriperen, rettslig oppfølging og straffeutmåling. I mindre grad oppleves fokus å være på den som har vært utsatt enten for krenkelsen eller overgrepet. Hvilke spor setter det i offeret eller den fornærmedes liv og familie? Hva kan et lokalsamfunn rundt en direkte berørt familie foreta seg? Hva kan vi gjøre for å forebygge bedre? Dette ønsker vi å sette fokus på. 

Målgruppe for arrangementet er alle i lokalsamfunnet vårt, med alle roller vi har både som innbyggere, familiemedlemmer, ansatte, frivillige.

Midtveis i programmet vil det bli avholdt pause, med mulighet for å handle i kafèen. Både før arrangementet starter, i pausen og i etterkant vil arrangørene være tilgjengelige for prat og spørsmål i AKSET. 

Blant innlederne møter du;

  • Daglig leder i Utsattmann, Jarle Holseter
  • Avsnittleder Politiet, barnevoldsavsnittet for Innherred og Namdalen, Sigrun Modell
  • Professor emeritus ved senter for diakoni og profesjonell praksis, Tormod Kleiven

Hjertelig velkommen til åpent møte med et tema som angår oss alle. 

Arrangører: Politiet, Kirkene i Inderøy, Inderøy Røde Kors, Norske kvinners sanitetsforening i Inderøy, Inderøy idrettslag, NOK (tidligere SMISO) og Inderøy kommune. 

Kommunens og NOK sine representanter vil være tilstede i etterkant av at arrangementet avsluttes.

Last ned invitasjon og program (PDF, 300 kB)