Jordskred ved Bergslivegen/Kvistadbakkan

Det gikk i natt et jordskred i Kvistadbakkan, nedenfor Bergsliveien i natt. 52 personer ble evakuert. Sakshaugvegen var i en periode stengt mellom Sakshaug gamle kirke og krysset Sakshaugvegen og Fylkesveg 755 i Gruva.

Sakshaugvegen var i en periode stengt

Sakshaugvegen var i en periode stengt mellom Sakshaug gamle kirke og krysset Sakshaugvegen og Fylkesveg 755 i Gruva. Omkjøring via Hastadsaga og Vudduvegen til Fylkesveg 761. Det ble satt opp sperringer. Fylkesveg var ikke berørt av vegstengingen.

Kommunen etablert kriseledelse og det ble gjennomført geotekniske vurderinger.

Kartet viser hvor Sakshaugvegen var stengt 

Sakshaugvegen er stengt mellom Sakshaug gamle kirke og krysset Sakshaugvegen og Fylkesveg 755 i Gruva. Omkjøring via Hastadsaga og Vudduvegen til Fylkesveg 761. Det blir satt opp sperringer. Fylkesveg 755 er åpen. - Klikk for stort bilde

Omkjøring i kart

Klikk "Vis på Gule Sider" for å se omkjøringen i større utsnitt