Midlertidig stenging av matrikkelen og grunnbok i desember

Har du planer om å kjøpe, selge, seksjonere eller endre på din eiendom? Dette er fire av en rekke oppgaver som kan bli berørt av at matrikkelen og grunnboken stenges fra 15. desember til og med 1. januar 2024.

1. januar 2024 skal tre fylker bli til sju og én kommune splittes i to. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel (eiendomsregister) og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2023.

Du kan bli berørt dersom:

 • du krever retting i matrikkelen
 • du skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som skal gjøre dette
 • du skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
 • du skal tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)
   

Matrikkelen

Stenges for all oppdatering i perioden 15. desember 2023 fra kl. 18.00 til 1. januar 2024 kl. 23.59. Totalt 8 virkedager. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Konsekvenser ved stenging:

 1. Ingen registrering (matrikkelføring) i matrikkelen i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at seksjonering, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres. 
 2. Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing. Kartverket anbefaler at kommunene sender siste melding til tinglysing 29.11.23, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen. 
 3. Ingen føring av konsesjonsforhold i eiendomsregisteret.
  Alternativ:
  Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake til kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne, sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

Ingen oppdatering av informasjon om grunnforurensning, kulturminner, endringer fra folkeregisteret og enhetsregisteret i perioden: Integrasjonen vil starte opp igjen når systemene er oppe igjen på nyåret.

 

Grunnbok

Stenges for all oppdatering i perioden 29. desember 2023 fra kl. 20.00 til 1. januar 2024 kl. 23.59. Totalt 1 virkedag. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Konsekvenser ved stenging:

Ingen føring i grunnboka av mottatte papirdokumenter i grunnbokens nedetid. Disse vil bli ført 02.01.2024 kl. 21.00 og de vil få prioritet etter dokumenter mottatt elektronisk i nedetiden. Alle elektronisk innsendte dokumenter i perioden, blir liggende i kø hos Altinn, og får prioritet fra det tidspunktet overføringen til grunnboka starter igjen på nyåret.

 

Hvorfor stenges eiendomsregister og grunnbok midlertidig?

Kartverket skal sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2024, når reformene trer i kraft.

 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok.
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.
 • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok.
   

Vær tidlig ute!

Merk deg datoene for stenging. Planlegg høsten og vær tidlig ute!
Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis www.seeiendom.no og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet.

Les mer om kommune- og regionreformene på Kartverkets hjemmesider