Mottatte listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Fristen for å levere lister til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er 31. mars 2023 kl. 12.00.

Vi publiserer oversikt over innleverte listeforslag fortløpende etter hvert som vi mottar dem.

Se oversikt over innleverte listeforslag.

Listene legges i tillegg ut til offentlig ettersyn ved servicetorget ved Inderøy rådhus.