Ny fastlege ved Inderøy legesenter – endring i fastlegelister

Jøran Kokvold blir ny fastlege ved Inderøy legesenter. Han tilsettes for å styrke fastlegetjenesten og får ny fastlegeliste. Noen av våre innbyggere vil bli overflyttet til Jøran sin fastlegeliste.

Jøran har erfaring fra Levanger sykehus, samt fastlegearbeid i flere kommuner. Han begynner i jobben 1. september. Jøran har tidligere jobbet som fastlegevikar hos oss, og vi er glade for at han vil fortsette, sier Kjetil Klungre, leder for legetjenesten.

Noen av våre innbyggere vil bli overflyttet til Jøran sin fastlegeliste

Fastlegenes arbeidsmengde har de siste årene økt betydelig, og for å kunne følge opp pasientene på en god måte har noen av fastlegene behov for å redusere pasientlistene sine.  

Hvem som blir overflyttet til Jøran sin liste, er helt tilfeldig og kommunen har ikke mulighet til å påvirke hvem som blir trukket ut for fastlegebytte. Helfo foretar en tilfeldig fordeling av pasientene, og i første omgang er det pasienter tilknytta Ole Håkon Hallem, Jostein Nordvoll, Guri Falch og Carl Nokkve Bernhardt som kan få ny fastlege, sier Kjetil Klungre.

Du får beskjed fra Helfo hvis du har fått ny fastlege

Pasienter som blir flyttet til Jørans fastlegeliste vil 1. september få et brev fra Helfo med informasjon om ny fastlege. De fleste vil få brev digitalt, men de som ikke har mulighet for å motta brev digitalt vil få vanlig post.

Det er ingen klageadgang til bytte av fastlege. Pasienter med kritisk sykdom som har behov for kontinuitet i oppfølging kan kontakte legesenteret for å få lagt til rette for en best mulig overgang til ny fastlege.

Fastlegen er viktig, og flere fastleger vil styrke legetjenesten i kommunen

Tilliten og kunnskapen som bygges opp mellom en pasient og en fastlege over tid er verdifull og viktig for både pasienten og fastlegen, og det er derfor viktig at vi kan tilby innbyggerne en god legetjeneste. Å øke fastlegekapasiteten vil derfor styrke legetjenesten og legge til rette for bedre oppfølging av hver pasient, understreker Kjetil Klungre.