Offentlig ettersyn budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens § 14-3.

Papirversjon av dokumentene er lagt ut til ettersyn i servicekontoret på kommunehuset. Videre kan du finne budsjettdokument og vedtak fra formannskapet her:

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets behandling 28.11.2022 (PDF, 277 kB)

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling og eventuelle merknader kan oversendes til:

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy
Postmottak@inderøy.kommune.no 

Merknader må være mottatt av oss innen 08.12.22. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 12.12.22.