Oppstart av reguleringsarbeid Utøy

Sweco Norge AS, gir på vegne av Inderøy kommune melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven 8 12-8: Detaljreguleringsplan for Utøy BA2, planID 2023006.

Se detaljer og gi innspill

Frist

20. oktober 2023

Planavgrensning på grunnkart