Oransje varsel for jord-, sørpe- og flomskredfare og rødt varsel for snøskredfare

Beredskapsmyndigheter vurderer fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. 

Hva bør du som innbygger gjøre

  • Se varsom.no for farevarsel i kart, siste oppdateringer, prognoser og råd
  • Hold avstand til skredterreng, store skred kan utløses naturlig
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. 
  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren.
  • Sørg for at stikkrenner, avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.

Inderøy kommune vurderer situasjonen fortløpende

Vi overvåker situasjonen løpende.

Viktige telefonnumre

  • Hvis det er fare for liv og helse kan polititet kontaktes på telefonnummer 112, helse på 113 og brann på 110.
  • Vår vakttelefon 97020005 er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Mer informasjon

Les mer om jordskredvarsel hos varsom.no

Les mer om snøskredvarsling hos varsom.no