Spørreundersøkelse til innbyggere i Inderøy

 Delta i innbyggerundersøkelsen for å si din mening om Inderøy som reisemål. 

Tirsdag 25. juni vil alle innbyggere over 18 år, med bopel registrert i Inderøy kommune, motta en SMS fra kommunen med invitasjon til å delta i en anonym spørreundersøkelse. Undersøkelsen skal brukes for å utvikle Inderøy som reiselivsdestinasjon. 

Din stemme er viktig

Inderøy kommune har sammen destinasjonsselskapet Visit Innherred og satsingen Den Gyldne Omvei jobbet med fokus på bærekraftig utvikling av reiselivssatsinger i kommunen. Det har dette vært et viktig fokus i forhold til både planlegging og tilrettelegging siden målet ble nådd første gang i 2016. 

I arbeidet er lokalbefolkningen viktig å lytte til. Dine svar på denne innbyggerundersøkelsen kan gi oss viktige signaler på ønsket utvikling, og kunnskap om både utfordringer og muligheter. 

Vinn gavekort 

Undersøkelsen er anonym, men ønsker du å delta i trekningen av et gavekort fra Den Gyldne Omvei – verdi 1000 kr må du oppgi epostadressen.