Telenor oppgraderer mobilnettet i Inderøy

Telenor oppgraderer mobilnettet i perioden 1. til 14. desember. Det vil periodevis være redusert eller ingen dekning i området rundt basestasjonen som oppgraderes. 

Kart over berørte områder

Telenor varsler kunder hvis de forventer at dekningen vil falle ut.