Valgresultatet i Inderøy


Valgresultatene fra kommunestyrevalget og fylkestingsvalget for Inderøy kan leses på valgresultat.no

Oversikt over innvalgte medlemmer og varamedlemmer kan leses her (PDF, 84 kB)

Korrigert kandidatkåring

Det er krav om at alle listekandidater skal være valgbare på valgdagen. Ettersom to av listekandidatene ikke lengre var folkeregistrert i kommunen på valgdagen, 11.09.23, var det behov for å gjennomføre manuelt valgoppgjør. Dette ble gjort sammen med Valgdirektoratet onsdag 13.09.23. Resultatet av manuelt valgoppgjør var korrigert kandidatkåring for partiene Kristelig folkeparti og SV - Sosialistisk venstreparti.

Manuelt valgoppgjør ble forelagt valgstyret onsdag 13.09.23, og deretter signert av valgstyret.

Her kan du se resultatet av det manuelle valgoppgjøret (PDF, 326 kB)

 

Flere detaljer om valget i Inderøy finnes i protokollene til valgstyret. Disse blir godkjent i valgstyrets møte 12.09.2023.

Protokoll fra valgstyrets møte 12.09.23

Valgprotokoll kommunestyrevalget 2023 (PDF, 12 MB)

Valgprotokoll fylkestingsvalget 2023 (PDF, 742 kB)