Vedlikehold ved Røflo vannbehandlingsanlegg i uke 35-37

I forbindelse med vedlikehold ved Røflo vannbehandlingsanlegg blir vannrensingen stengt ned i uke 35-37.

Det blir da sendt ut kloret råvann. Fargen på vannet kan i denne perioden bli noe endret. Det vil bli tatt vannprøver av råvannet før det slippes ut på nettet.

Kommunalteknikk. Tlf. 46401021