Vil du bli meddommer?

Meld din interesse for å være meddommer i Inderøy kommune i perioden 2025-2028.

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Les mer og se film om hva det vil si å være meddommer.

 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Inderøy kommune. Noen av disse kravene er at:

  • du er folkeregistrert i Inderøy kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen
     

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72.

 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Hvordan kan jeg melde meg som meddommer?

Det kan du gjøre via skjemaet nedenfor. Frist er 15.04.2024.

Søknad om å bli meddommer