Mosvik barnehage

Sentrumsnært i Mosvika med flotte turområder nært både skog og sjø.

Hverdagen er det viktigste i det pedagogiske arbeidet i Mosvik barnehage. Hverdagen skal preges av omsorg, lek, læring, samspill, glede og humor. I hverdagen lærer man å forholde seg til andre mennesker og bygge relasjoner og knytte vennskap. 

Barnehagene ser for seg slike planleggingsdager i 2023 – 2024

07.08. 2023 Intern planlegging av kommende barnehageår

29.11.2023 Felles planleggingsdag bhg og skole

02.01.2024 Intern planleggingsdag på barnehagen

08.03.2024 Felles planleggingsdag bhg og skole

10.05.2024  Intern planleggingsdag barnehage

Siste dag før sommerferie intern tilretteleggingsdag for kommende barnehageår. (Praktisk arbeid)

 

Forelder eller foresatt? 

Dialog med barnehagen

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn via app og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som barnehagen skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra barnehagen.

Brukerveiledning - MyKid

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Inderøy