Oppvekstsenter Vest barnehage

Oppvekstsenter vest ble åpnet i august 2022 og består av barnehage og barneskole i tett samarbeid med hverandre. Barnehagen har 82 plasser fordelt på fire avdelinger. Dette inkluderer en naturgruppe hvor 3-6 åringene rullerer på å være på tur hver dag.

Overordnet mål for Oppvekstsenter vest:  

"Etablere et framtidsrettet oppvekstsenter med tilhørighet til et inkluderende faglig og sosialt fellesskap. 

Utvikle et helhetlig utdanningsløp fra 0-13 år gjennom variert, relevant og praktisk tilnærming for lek og læring i barnehagen, skolen og skolefritidsordningen"

Åpningstider

06.30-17.00, behovsprøvd før 07.00 og etter 16.15.

 

Planleggingsdager barnehageåret 2023/2024

Planleggingsdager barnehageåret 2023/2024
Når Type planleggingsdag
07.08.23 Klargjøringsdag
29.11.23 Felles planleggingsdag bhg og skole
02.01.24 Intern planleggingsdag på barnehagen
08.03.24 Felles planleggingsdag barnehage og skole
10.05.24 Intern planleggingsdag barnehage
05.07.23 Intern planleggingsdag barnehage

       

Sommerstengt

Uke 28, 29, 30 og 31

Kontaktinformasjon avdelingene:

Småbarns (0-3 år):

Ring 47467114

Storbarns (3-6 år):

Ring 95779638

Tur-telefon

Ring 47690183

Forelder eller foresatt? 

Dialog med barnehagen

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn via app og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som barnehagen skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra barnehagen.

Brukerveiledning - MyKid

Stafettlogg 

  • Digitalt samhandlingsverktøy for barn og unge som mottar hjelpetjenester.
  • Se oppdateringer, oversikt over hjelpetiltak og involverte.
  • Logg inn i Stafettlogg

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Inderøy