Oppvekstsenter Vest barnehage

Oppvekstsenter vest ble åpnet i august 2022 og består av barnehage og barneskole i tett samarbeid med hverandre.

Overordnet mål for Oppvekstsenter vest:  

"Etablere et framtidsrettet oppvekstsenter med tilhørighet til et inkluderende faglig og sosialt fellesskap. 

Utvikle et helhetlig utdanningsløp fra 0-13 år gjennom variert, relevant og praktisk tilnærming for lek og læring i barnehagen, skolen og skolefritidsordningen"

Barnehagen har 82 plasser fordelt på fire avdelinger. Dette inkluderer en naturgruppe hvor 3-6 åringene rullerer på å være på tur hver dag.

Kontaktinfo:

Styrer

Bente Volan, telefon 45258586

E-post: bente.volan@inderoy.kommune.no

Småbarns

 (0-3 år): 47467114

Storbarns

 (3-6 år): 95779638

Tur-telefon

47690183

Åpningstider

06.30-17.00, behovsprøvd før 07.00 og etter 16.15.

Planleggingsdager

          17.03.2022

          19.05.2022

          07.07.2022

Sommerstengt

Uke 28, 29, 30 og 31

Forelder eller foresatt? 

Dialog med barnehagen

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn via app og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som barnehagen skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra barnehagen.

Brukerveiledning - MyKid

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Inderøy