Bytte skole

Elever får tildelt skoleplass i skolekretsen hvor de har folkeregistrert adresse det året de fyller fem år. Ønsker du at barnet skal gå på en annen skole, kan du søke om det.

Slik søker du

Du er mulig å søke om bytte til en annen skole enn nærskolen. Send i tilfelle en skriftlig søknad med begrunnelse til postmottak@inderoy.kommune.no

Søknadene blir behandlet av skoleadministrasjonen. Ønske om midlertidige endringer blir behandlet av rektor ved den aktuelle skolen.

Hvilken skolekrets tilhører jeg?

Du er tilknyttet skolekrets ut fra adresse i folkeregisteret.

Les forskrift til skolekretsgrenser for Inderøy kommune, gjeldende fra 01.08.20 (DOCX, 16 kB)