Sandvollan skole

Sandvollan skole er organisert som oppvekstsenter med barneskole og barnehage. Barneskolen ligger i et rolig og skjermet område med god plass til utendørs aktivitet.

Foresatt i skolen?

Vi oppfordrer alle våre foresatte til å oppdatere sin kontaktinformasjon på skolesystemet IST.

For å følge opp eleven vil det være nyttig å laste ned appene IST Home og Skooler parents til din mobil.

Skolerute

Skolene i Inderøy kommune følger Trøndelag fylkeskommunes skoleruter. Ved evt. avvik, så får elever og foresatte direkte beskjed fra skolen. 

Skolemiljø 

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Når elever opplever mobbing og mistrivsel plikter skolen å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak og dokumentere.

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til statsforvalteren.

Mine samtykker

Skolene bruker IST samtykkeportal for å spørre foreldre om lov til eksempelvis å ta bilde av elev, delta på gudstjeneste før jul og lignende. Du kan samtykke og trekke tilbake samtykke når du vil.

Logg inn på samtykkeportalen for å se dine samtykker

SFO

Les mer om skole- og fritidsordningen.

Spørsmål? Ta kontakt

Kontor Sandvollan skole

Telefon  +47 74 60 51 30

SFO Sandvollan skole

Telefon  +47 47 60 64 32

Kirsti Wallum Alstad, Rektor

E-post  Send e-post

Telefon +47 45 72 70 45