Voksenopplæring

Voksenopplæring er en samlebetegnelse på opplæring som er særskilt rettet mot voksne med sikte på personlig utvikling, kvalifisering for arbeidslivet eller kvalifisering for videre skolegang.

Voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne som har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring. Jf. opplæringsloven § 4A-2.

Ta kontakt med Inderøy ungdomsskole ved rektor eller spesialpedagogisk rådgiver for å høre mer om voksnes muligheter til å få spesialundervisning.