Kontaktinformasjon

Generelle spørsmål

Ring servicetorget 74 12 42 00 

Lærere og faglærere

Du kan kontakte kontaktlærer eller faglærer via læringsverktøyet Skooler

Ledere, rådgivere og helsesykepleier

Merete Røvik
Fungerende rektor
Send e-post
Ring 97 74 70 73

Liv Signe S. Munkeby 
Avdelingsleder 8. trinn
Send e-post
Ring 47 62 12 83

Janne Kjelvik
Avdelingsleder 9. trinn & yrkes- og karriereveileder 
Send e-post
Ring 99 01 73 04

Tove Sundfær
Avdelingsleder 10. trinn 
Send e-post
Ring 92 83 12 55

Stine Langeland-Myhre
Avdelingsleder Brua
Send e-post
Ring 95 27 78 39

Oda Pauline Fikse
Rådgiver spes.ped.
Send e-post
Ring 47 69 34 20

Sara Vang Stavdal
Sos.ped. rådgiver
Send e-post
Ring 45 73 79 32

Heidi Fossum Andreassen
Helsesykepleier
Send e-post
Ring 45 87 85 57