Skooler læringsverktøy

Skolen benytter Skooler som digital plattform både for elever og foresatte.

For elever - Skooler webportal og app:

 • Plan- og aktivitetskalender
 • Oppgavehåndtering, utlevering og vurdering
 • IUP/underveisvurdering
 • Ukeplan

For foresatte - Skooler Parent Webportal og app:

 • Plan- og aktivitetskalender
 • Vurderinger
 • IUP/underveisvurdering
 • Ukeplaner
 • Kommunikasjon med skole
 • Her sendes ukeplaner, rundskriv, innkallinger til foresattemøter, referat fra råd og utvalg og evt. andre skriv som er aktuelle for foresatte.
 • Kalender som gir deg oversikt over elevenes skoledag.
   

Logg inn på app'en Skooler Parents