Frivilligheten i Inderøy

Inderøysamfunnet har lange og gode tradisjoner for frivillig arbeid og bredt engasjement i lokalmiljøet. Inderøy har ligget som nummer to på frivillighet på norsk kulturindeks de to siste årene (2018, 2019). I 2020 ble Straumen, kommunesenteret i Inderøy, kåret til Norges mest attraktive by, hvor en viktig del av begrunnelsen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet var den langsiktige planlegginga og samarbeidet mellom frivillighet, kommune og næringsliv. Kommunens visjon Best – i lag brukes flittig av kommunens innbyggere, og trekkes gjerne fram når man opplever å lykkes med – eller ønsker å oppfordre til – samarbeid.

Vi har 134 registrerte frivillige organisasjoner registret i Inderøy pr. november 2022. De dekker et bredt spekter innen frivillige organisasjoner, idrett, kunst og kultur. Vi har også enkeltpersoner som stiller til frivillig innsats når det er behov for det. Frivilligheten er ofte til stede, både i hverdag og fest, og når det røyner på – slik vi så under covid.

I 2022 har vi markert frivillighetens år, og det har vært et mål å få på plass en plan for frivillighet i Inderøy i løpet av året. Planen skal rammer inn kommunens samhandling med frivilligheten, avklare behov og forventninger, og løfte noen felles strategier. Flere har pekt på behovet for bedre oversikt og faste møtepunkt. Planen skal være et felles verktøy for å skape forutsigbarhet og oversikt, og for å utvikle Inderøysamfunnet i fellesskap. Planen har vært på høring i oktober/november, og ble vedtatt i kommunestyret 12. desember. 

Plan for frivillighet i Inderøy 2022-2025 (PDF, 531 kB)