Prosjekter veg, vann og avløp

På denne siden finner du en oversikt over planlagt og pågående arbeid som pågår i Inderøy kommune. 

 

Prosjekt under gjennomføring

Prosjekt under planlegging