Vakttelefon veg, vann og avløp

Vakttelefon 97020005 er tilgjengelig 24 timer i døgnet for kommunal veg, kommunalt vann og kommunalt avløp. Vakttelefon skal kun brukes i akutte tilfeller.

Hva er et akutt tilfelle?

Tilfeller og hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag er akutte.

Eksempel på akutte tilfeller:

  • Brudd på vannledning
  • Kommunal veg som har rast ut 
  • Akutt forurensning fra kommunalt avløp

Her kan du melde feiler som ikke er akutt