Drikkevann

Drikkevannet i Inderøy har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften.

Kvalitet på drikkevannet
Vi tar jevnlige prøver på flere steder ved vannverkene våre. 
I tillegg tar vi vannprøver når vi har driftsavvik som for eksempel ledningsbrudd. 
Klikk på kartet nedenunder, der finner du resultat fra de ulike målestedene. Resultatene ved driftsavvik finner du ved å klikke på rådhuset. 

Har du problemer med drikkevannet? Meld feil her