Priser og gebyrer for vann og avløp

Gebyrer for vann- og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr)

Alle priser oppgis uten MVA.

Forbruksgebyr
Forbruk Pris ekskludert MVA
Vann 15,51 kr per m3
Avløp 26,75 kr per m3

Vann og avløp finansieres av abonnentene

Vann og avløp finansieres av de som benytter seg av tjenesten, altså abonnentene. Det kalles selvkost. Gebyrene kommunen mottar fra abonnentene kan ikke overstige denne kostnaden. Kommunene kan altså ikke tjene penger på eller gå i overskudd på vann- og avløpstjenestene.

På grunn av høye renter, strømpriser og behov for å utbedre vann- og avløpsnettet, økes prisene i år.