Priser og gebyrer for vann og avløp

Gebyrer for vann- og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr)

Alle priser oppgis uten MVA.

Forbruksgebyr
Forbruk Pris ekskludert MVA
Vann 15,51 kr per m3
Avløp 26,75 kr per m3