Privat avløpsanlegg og utslippstillatelse

Avløp er en av de største påvirkningene på vannkvaliteten i kommunen og regionen og kommunen er lovpålagt tilsyn ved private avløpsanlegg. 

Alle som ikke er tilknyttet kommunalt anlegg skal betale gebyr. For kommunale abonnenter vil tilsyn bli inkludert i avløpsgebyret.

Inderøy kommune har en lokal forskrift med gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg. På denne måten får kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling, kontroll og tilsyn med private avløpsanlegg.

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg: